قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را به براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 آیوتکس (IoTeX) 717 تومان 703 تومان 0.028 تتر 0
2 تتا‌فول (Theta Fuel) 3,628 تومان 3,557 تومان 0.142 تتر 0
3 فتچ (Fetch.AI) 9,576 تومان 9,389 تومان 0.374 تتر 0
4 پرلین (Perlin) 2,248 تومان 2,205 تومان 0.088 تتر 0
5 چیلز (Chiliz) 3,180 تومان 3,117 تومان 0.124 تتر 0
6 مِین فریم (Mainframe) 382 تومان 375 تومان 0.015 تتر 0
7 ایاس (EOS) 96,325 تومان 94,444 تومان 3.8 تتر 0
8 فان‌فیر (FunFair) 861 تومان 844 تومان 0.034 تتر 0
9 بانکور (Bancor) 219,133 تومان 214,853 تومان 8.6 تتر 0
10 یو‌اس‌دی‌کوین (USD Coin) 25,595 تومان 25,095 تومان 1.000 تتر 0
11 نانو (NANO) 132,470 تومان 129,882 تومان 5.2 تتر 0
12 میتریل (Mithril) 581 تومان 570 تومان 0.023 تتر 0
13 بیسیک اتنشن (Basic Attention) 17,172 تومان 16,837 تومان 0.671 تتر 0
14 آنکر نتورک (Ankr) 838 تومان 822 تومان 0.033 تتر 0
15 سلر‌نتورک (Celer Network) 731 تومان 717 تومان 0.029 تتر 0
16 آریا چین (ARPA Chain) 1,098 تومان 1,076 تومان 0.043 تتر 0
17 توموچین (TomoChain) 54,208 تومان 53,149 تومان 2.1 تتر 0
18 ون چین (Wanchain) 21,734 تومان 21,310 تومان 0.849 تتر 0
19 تروی (Troy) 245 تومان 234 تومان 0.009 تتر 0
20 آر ایی ان (Ren) 27,675 تومان 27,134 تومان 1.1 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 آیوتکس (IOTX)

0.028 تتر

خرید : 717 تومان

فروش : 703 تومان

0
2 تتا‌فول (TFUEL)

0.142 تتر

خرید : 3,628 تومان

فروش : 3,557 تومان

0
3 فتچ (FET)

0.374 تتر

خرید : 9,576 تومان

فروش : 9,389 تومان

0
4 پرلین (PERL)

0.088 تتر

خرید : 2,248 تومان

فروش : 2,205 تومان

0
5 چیلز (CHZ)

0.124 تتر

خرید : 3,180 تومان

فروش : 3,117 تومان

0
6 مِین فریم (MFT)

0.015 تتر

خرید : 382 تومان

فروش : 375 تومان

0
7 ایاس (EOS)

3.8 تتر

خرید : 96,325 تومان

فروش : 94,444 تومان

0
8 فان‌فیر (FUN)

0.034 تتر

خرید : 861 تومان

فروش : 844 تومان

0
9 بانکور (BNT)

8.6 تتر

خرید : 219,133 تومان

فروش : 214,853 تومان

0
10 یو‌اس‌دی‌کوین (USDC)

1.000 تتر

خرید : 25,595 تومان

فروش : 25,095 تومان

0
11 نانو (NANO)

5.2 تتر

خرید : 132,470 تومان

فروش : 129,882 تومان

0
12 میتریل (MITH)

0.023 تتر

خرید : 581 تومان

فروش : 570 تومان

0
13 بیسیک اتنشن (BAT)

0.671 تتر

خرید : 17,172 تومان

فروش : 16,837 تومان

0
14 آنکر نتورک (ANKR)

0.033 تتر

خرید : 838 تومان

فروش : 822 تومان

0
15 سلر‌نتورک (CELR)

0.029 تتر

خرید : 731 تومان

فروش : 717 تومان

0
16 آریا چین (ARPA)

0.043 تتر

خرید : 1,098 تومان

فروش : 1,076 تومان

0
17 توموچین (TOMO)

2.1 تتر

خرید : 54,208 تومان

فروش : 53,149 تومان

0
18 ون چین (WAN)

0.849 تتر

خرید : 21,734 تومان

فروش : 21,310 تومان

0
19 تروی (TROY)

0.009 تتر

خرید : 245 تومان

فروش : 234 تومان

0
20 آر ایی ان (REN)

1.1 تتر

خرید : 27,675 تومان

فروش : 27,134 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟