رمزنگاری

رمز‌نگاری یا Cryptography ابزاری‌ است که برای انتقال و نگه‌داری امن اطلاعات استفاده می‌شود. هدف رمز‌نگاری این است که با استفاده از ریاضیات، داده را به گونه‌ای نگه‌داری یا ارسال کند که فقط کسانی که مجاز هستند، به اصل داده‌ها دسترسی داشته باشند و از دست‌یابی افراد دیگر و یا حمله‌کننده‌ها جلوگیری کند

دکمه بازگشت به بالا