قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در کوین کده

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را در کوین کده دنبال کنید.

تومان IRT
همه ارز ها
24 ساعته
# نام ارز دیجیتال آخرین قیمت تغییرات 24 ساعت نمودار 24 ساعت عملیات
1 58,350 تومان
0 ٪
TetherUS last week change chart
2 4,021,884,763 تومان
0.696 ٪
Bitcoin last week change chart
3 226,950,833 تومان
0.131 ٪
Ethereum last week change chart
4 35,322,861 تومان
3.408 ٪
BNB last week change chart
5 27,127 تومان
21.411 ٪
Cardano last week change chart
6 31,054 تومان
5.915 ٪
Ripple last week change chart
7 379,858 تومان
0 ٪
8 10,059,355 تومان
5.605 ٪
Solana last week change chart
9 9,906 تومان
4.692 ٪
Dogecoin last week change chart
10 0.94702 تومان
0 ٪
11 435,233 تومان
18.442 ٪
Polkadot last week change chart
12 6,547 تومان
2.074 ٪
TRON last week change chart
13 2,181,473 تومان
22.533 ٪
Avalanche last week change chart
14 1.679904 تومان
2.986 ٪
SHIBA INU last week change chart
15 43,061 تومان
5.922 ٪
Polygon last week change chart
16 4,917,567 تومان
2.935 ٪
Litecoin last week change chart
17 645,905 تومان
4.890 ٪
Uniswap last week change chart
18 456,466 تومان
12.053 ٪
NEAR Protocol last week change chart
19 1,073,867 تومان
3.834 ٪
ChainLink last week change chart
20 6,399 تومان
5.057 ٪
Stellar Lumens last week change chart