قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در کوین کده

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را در کوین کده دنبال کنید.

تومان IRT
همه ارز ها
24 ساعته
# نام ارز دیجیتال آخرین قیمت تغییرات 24 ساعت نمودار 24 ساعت عملیات
1 57,600 تومان
0 ٪
Tether last week change chart
2 2,963,263,564 تومان
0.745 ٪
Bitcoin last week change chart
3 174,385,863 تومان
1.444 ٪
Ethereum last week change chart
4 57,888 تومان
0.000 ٪
USD Coin last week change chart
5 21,810,982 تومان
1.193 ٪
Binance Chain Native Token last week change chart
6 33,776 تومان
2.721 ٪
Cardano last week change chart
7 31,040 تومان
1.813 ٪
XRP last week change chart
8 57,640 تومان
0.173 ٪
Binance USD last week change chart
9 5,950,886 تومان
3.355 ٪
Solana last week change chart
10 4,846 تومان
0.893 ٪
Dogecoin last week change chart
11 425,621 تومان
2.328 ٪
Polkadot last week change chart
12 8,030 تومان
0.950 ٪
Tron last week change chart
13 2,129,873 تومان
2.143 ٪
Avalanche last week change chart
14 0.553062 تومان
0.509 ٪
SHIBA INU last week change chart
15 56,186 تومان
0.190 ٪
Polygon last week change chart
16 3,950,856 تومان
1.984 ٪
Litecoin last week change chart
17 186,573 تومان
1.383 ٪
NEAR Protocol last week change chart
18 100,204 تومان
1.702 ٪
FTX Token last week change chart
19 6,639 تومان
1.696 ٪
Stellar last week change chart
20 15,224,544 تومان
0.425 ٪
Bitcoin Cash last week change chart