قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در کوین کده

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را در کوین کده دنبال کنید.

تومان IRT
همه ارز ها
24 ساعته
# نام ارز دیجیتال آخرین قیمت تغییرات 24 ساعت نمودار 24 ساعت عملیات
1 54,500 تومان
0 ٪
Tether last week change chart
2 1,551,030,255 تومان
0.371 ٪
Bitcoin last week change chart
3 99,365,308 تومان
0.476 ٪
Ethereum last week change chart
4 54,474 تومان
0.031 ٪
USD Coin last week change chart
5 17,225,226 تومان
0.043 ٪
Binance Chain Native Token last week change chart
6 21,038 تومان
1.580 ٪
Cardano last week change chart
7 28,115 تومان
2.053 ٪
XRP last week change chart
8 54,432 تومان
0.087 ٪
Binance USD last week change chart
9 1,152,251 تومان
0.417 ٪
Solana last week change chart
10 4,534 تومان
7.924 ٪
Dogecoin last week change chart
11 349,036 تومان
2.260 ٪
Polkadot last week change chart
12 3,612 تومان
0.207 ٪
Tron last week change chart
13 966,351 تومان
0.294 ٪
Avalanche last week change chart
14 0.613904 تومان
3.854 ٪
SHIBA INU last week change chart
15 60,890 تومان
0.324 ٪
Polygon last week change chart
16 5,118,143 تومان
0.189 ٪
Litecoin last week change chart
17 108,545 تومان
0.908 ٪
NEAR Protocol last week change chart
18 72,537 تومان
0.728 ٪
FTX Token last week change chart
19 5,943 تومان
0.021 ٪
Stellar last week change chart
20 6,844,416 تومان
0.336 ٪
Bitcoin Cash last week change chart