قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در کوین کده

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را در کوین کده دنبال کنید.

تومان IRT
همه ارز ها
24 ساعته
# نام ارز دیجیتال آخرین قیمت تغییرات 24 ساعت نمودار 24 ساعت عملیات
1 50,200 تومان
0 ٪
Tether last week change chart
2 1,336,494,303 تومان
5.283 ٪
Bitcoin last week change chart
3 93,088,587 تومان
4.026 ٪
Ethereum last week change chart
4 50,191 تومان
0.009 ٪
USD Coin last week change chart
5 13,262,315 تومان
2.105 ٪
Binance Chain Native Token last week change chart
6 16,306 تومان
0.532 ٪
Cardano last week change chart
7 26,498 تومان
3.489 ٪
XRP last week change chart
8 50,179 تومان
0.034 ٪
Binance USD last week change chart
9 954,691 تومان
1.433 ٪
Solana last week change chart
10 3,430 تومان
6.721 ٪
Dogecoin last week change chart
11 253,525 تومان
2.891 ٪
Polkadot last week change chart
12 3,907 تومان
0.506 ٪
Tron last week change chart
13 705,153 تومان
4.953 ٪
Avalanche last week change chart
14 0.401226 تومان
2.509 ٪
SHIBA INU last week change chart
15 39,438 تومان
2.261 ٪
Polygon last week change chart
16 4,460,710 تومان
3.183 ٪
Litecoin last week change chart
17 71,346 تومان
2.082 ٪
NEAR Protocol last week change chart
18 53,451 تومان
2.311 ٪
FTX Token last week change chart
19 4,397 تومان
1.005 ٪
Stellar last week change chart
20 5,617,112 تومان
4.895 ٪
Bitcoin Cash last week change chart