قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 پولکادات (Polkadot) 1,257,298 تومان 1,232,595 تومان 45.2 تتر 0
2 سوخت آنتولوژی (Ontology Gas) 32,909 تومان 32,214 تومان 1.2 تتر 0
3 بایننس اسمارت چین (Binance Smart Chain (BSC)) 13,480,695 تومان 13,213,200 تومان 484.0 تتر 0
4 الراند ایی گلد (Elrond eGold) 7,654,560 تومان 7,530,432 تومان 275.8 تتر 0
5 ای ای وی (AAVE) 10,211,057 تومان 10,005,450 تومان 366.5 تتر 0
6 آلفا فایننس لب (Alpha Finance Lab) 31,693 تومان 31,179 تومان 1.1 تتر 0
7 لیتن ترای (Litentry) 142,913 تومان 140,595 تومان 5.2 تتر 0
8 تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) 30,538 تومان 29,894 تومان 1.1 تتر 0
9 سولانا (Solana) 5,633,216 تومان 5,519,787 تومان 202.2 تتر 0
10 تورچین (THORChain) 352,851 تومان 345,918 تومان 12.7 تتر 0
11 متیک نتورک (MATICNetwork) 52,659 تومان 51,624 تومان 1.9 تتر 0
12 فانتوم (Fantom) 85,698 تومان 83,806 تومان 3.1 تتر 0
13 سوایپ (Swipe) 63,893 تومان 62,544 تومان 2.3 تتر 0
14 فانتوم (Fantom) 85,698 تومان 83,806 تومان 3.1 تتر 0
15 ونوس (Venus) 789,488 تومان 776,685 تومان 28.5 تتر 0
16 نیر پروتکل (NEAR Protocol) 326,846 تومان 320,584 تومان 11.7 تتر 0
17 چیلز (Chiliz) 9,689 تومان 9,509 تومان 0.348 تتر 0
18 ریف فایننس (Reef Finance) 863 تومان 844 تومان 0.031 تتر 0
19 ایاس (EOS) 131,828 تومان 129,238 تومان 4.7 تتر 0
20 ترا (Terra) 1,201,088 تومان 1,176,903 تومان 43.1 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 پولکادات (DOT)

45.2 تتر

خرید : 1,257,298 تومان

فروش : 1,232,595 تومان

0
2 سوخت آنتولوژی (ONG)

1.2 تتر

خرید : 32,909 تومان

فروش : 32,214 تومان

0
3 بایننس اسمارت چین (BNB)

484.0 تتر

خرید : 13,480,695 تومان

فروش : 13,213,200 تومان

0
4 الراند ایی گلد (EGLD)

275.8 تتر

خرید : 7,654,560 تومان

فروش : 7,530,432 تومان

0
5 ای ای وی (AAVE)

366.5 تتر

خرید : 10,211,057 تومان

فروش : 10,005,450 تومان

0
6 آلفا فایننس لب (ALPHA)

1.1 تتر

خرید : 31,693 تومان

فروش : 31,179 تومان

0
7 لیتن ترای (LIT)

5.2 تتر

خرید : 142,913 تومان

فروش : 140,595 تومان

0
8 تراست ولت توکن (TWT)

1.1 تتر

خرید : 30,538 تومان

فروش : 29,894 تومان

0
9 سولانا (SOL)

202.2 تتر

خرید : 5,633,216 تومان

فروش : 5,519,787 تومان

0
10 تورچین (RUNE)

12.7 تتر

خرید : 352,851 تومان

فروش : 345,918 تومان

0
11 متیک نتورک (MATIC)

1.9 تتر

خرید : 52,659 تومان

فروش : 51,624 تومان

0
12 فانتوم (FTM)

3.1 تتر

خرید : 85,698 تومان

فروش : 83,806 تومان

0
13 سوایپ (SXP)

2.3 تتر

خرید : 63,893 تومان

فروش : 62,544 تومان

0
14 فانتوم (FTM)

3.1 تتر

خرید : 85,698 تومان

فروش : 83,806 تومان

0
15 ونوس (XVS)

28.5 تتر

خرید : 789,488 تومان

فروش : 776,685 تومان

0
16 نیر پروتکل (NEAR)

11.7 تتر

خرید : 326,846 تومان

فروش : 320,584 تومان

0
17 چیلز (CHZ)

0.348 تتر

خرید : 9,689 تومان

فروش : 9,509 تومان

0
18 ریف فایننس (REEF)

0.031 تتر

خرید : 863 تومان

فروش : 844 تومان

0
19 ایاس (EOS)

4.7 تتر

خرید : 131,828 تومان

فروش : 129,238 تومان

0
20 ترا (LUNA)

43.1 تتر

خرید : 1,201,088 تومان

فروش : 1,176,903 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟