قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 اینجکتیو پروتکل (Injective Protocol) 119,449 تومان 117,734 تومان 4.1 تتر 0
2 برگر سواپ (Burger Swap) 44,732 تومان 44,090 تومان 1.5 تتر 0
3 برگر سواپ (Burger Swap) 44,732 تومان 44,090 تومان 1.5 تتر 0
4 فایل کوین (Filecoin) 534,954 تومان 527,535 تومان 18.5 تتر 0
5 ترا ویرتوا (Terra Virtua) 3,337 تومان 3,289 تومان 0.115 تتر 0
6 اوسیس نتورک (Oasis Network) 8,672 تومان 8,547 تومان 0.300 تتر 0
7 آریون پرتکال (Orion Protocol) 118,494 تومان 116,793 تومان 4.1 تتر 0
8 کوزاما (Kusama) 4,574,385 تومان 4,508,700 تومان 158.2 تتر 0
9 گیفتو (Gifto) 842 تومان 830 تومان 0.029 تتر 0
10 بی زد ایکس پروتکل (bZx Protocol) 6,234 تومان 6,145 تومان 0.216 تتر 0
11 لینر (Linear) 619 تومان 610 تومان 0.021 تتر 0
12 بکری توکن (BakeryToken) 17,199 تومان 16,986 تومان 0.596 تتر 0
13 اوری پدیا (Everipedia) 247 تومان 244 تومان 0.009 تتر 0
14 سی کی بی (CKB) 411 تومان 406 تومان 0.014 تتر 0
15 تروی (Troy) 175 تومان 171 تومان 0.006 تتر 0
16 بیت تورنت (BitTorrent) 80 تومان 79 تومان 0.003 تتر 0
17 وینک (WINK) 8 تومان 8 تومان 0.000 تتر 0
18 آلیس (My Neighbor Alice) 185,278 تومان 182,400 تومان 6.4 تتر 0
19 ترون (TRON) 1,598 تومان 1,575 تومان 0.055 تتر 0
20 آنکر نتورک (Ankr) 2,016 تومان 1,987 تومان 0.070 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 اینجکتیو پروتکل (INJ)

4.1 تتر

خرید : 119,449 تومان

فروش : 117,734 تومان

0
2 برگر سواپ (BURGER)

1.5 تتر

خرید : 44,732 تومان

فروش : 44,090 تومان

0
3 برگر سواپ (BURGER)

1.5 تتر

خرید : 44,732 تومان

فروش : 44,090 تومان

0
4 فایل کوین (FIL)

18.5 تتر

خرید : 534,954 تومان

فروش : 527,535 تومان

0
5 ترا ویرتوا (TVK)

0.115 تتر

خرید : 3,337 تومان

فروش : 3,289 تومان

0
6 اوسیس نتورک (ROSE)

0.300 تتر

خرید : 8,672 تومان

فروش : 8,547 تومان

0
7 آریون پرتکال (ORN)

4.1 تتر

خرید : 118,494 تومان

فروش : 116,793 تومان

0
8 کوزاما (KSM)

158.2 تتر

خرید : 4,574,385 تومان

فروش : 4,508,700 تومان

0
9 گیفتو (GTO)

0.029 تتر

خرید : 842 تومان

فروش : 830 تومان

0
10 بی زد ایکس پروتکل (BZRX)

0.216 تتر

خرید : 6,234 تومان

فروش : 6,145 تومان

0
11 لینر (LINA)

0.021 تتر

خرید : 619 تومان

فروش : 610 تومان

0
12 بکری توکن (BAKE)

0.596 تتر

خرید : 17,199 تومان

فروش : 16,986 تومان

0
13 اوری پدیا (IQ)

0.009 تتر

خرید : 247 تومان

فروش : 244 تومان

0
14 سی کی بی (CKB)

0.014 تتر

خرید : 411 تومان

فروش : 406 تومان

0
15 تروی (TROY)

0.006 تتر

خرید : 175 تومان

فروش : 171 تومان

0
16 بیت تورنت (BTT)

0.003 تتر

خرید : 80 تومان

فروش : 79 تومان

0
17 وینک (WIN)

0.000 تتر

خرید : 8 تومان

فروش : 8 تومان

0
18 آلیس (ALICE)

6.4 تتر

خرید : 185,278 تومان

فروش : 182,400 تومان

0
19 ترون (TRX)

0.055 تتر

خرید : 1,598 تومان

فروش : 1,575 تومان

0
20 آنکر نتورک (ANKR)

0.070 تتر

خرید : 2,016 تومان

فروش : 1,987 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟