قیمت لحظه‌ ای ارز‌های دیجیتال

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 اوری پدیا (Everipedia) 158 تومان 155 تومان 0.005 تتر 0
2 سی کی بی (CKB) 111 تومان 109 تومان 0.003 تتر 0
3 تروی (Troy) 111 تومان 108 تومان 0.003 تتر 0
4 وینک (WINK) 4 تومان 4 تومان 0.000 تتر 0
5 آلیس (My Neighbor Alice) 72,508 تومان 71,019 تومان 2.2 تتر 0
6 ترون (TRON) 2,117 تومان 2,076 تومان 0.065 تتر 0
7 آنکر نتورک (Ankr) 901 تومان 883 تومان 0.028 تتر 0
8 توموچین (TomoChain) 14,844 تومان 14,542 تومان 0.456 تتر 0
9 توموچین (TomoChain) 14,844 تومان 14,542 تومان 0.456 تتر 0
10 فانتوم (Fantom) 8,299 تومان 8,122 تومان 0.255 تتر 0
11 چین لینک (ChainLink) 200,995 تومان 197,399 تومان 6.2 تتر 0
12 دوج کوین (Dogecoin) 2,185 تومان 2,132 تومان 0.067 تتر 0
13 دوج کوین (Dogecoin) 2,185 تومان 2,132 تومان 0.067 تتر 0
14 سوشی (Sushi) 32,910 تومان 32,209 تومان 1.0 تتر 0
15 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 158,522 تومان 155,623 تومان 4.9 تتر 0
16 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 158,522 تومان 155,623 تومان 4.9 تتر 0
17 یونی لند (UniLend) 6,656 تومان 6,534 تومان 0.205 تتر 0
18 یرن (yearn.finance) 188,406,624 تومان 184,759,180 تومان 5,793.6 تتر 0
19 یرن (yearn.finance) 188,406,624 تومان 184,759,180 تومان 5,793.6 تتر 0
20 کیک (PancakeSwap) 99,948 تومان 98,062 تومان 3.1 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 اوری پدیا (IQ)

0.005 تتر

خرید : 158 تومان

فروش : 155 تومان

0
2 سی کی بی (CKB)

0.003 تتر

خرید : 111 تومان

فروش : 109 تومان

0
3 تروی (TROY)

0.003 تتر

خرید : 111 تومان

فروش : 108 تومان

0
4 وینک (WIN)

0.000 تتر

خرید : 4 تومان

فروش : 4 تومان

0
5 آلیس (ALICE)

2.2 تتر

خرید : 72,508 تومان

فروش : 71,019 تومان

0
6 ترون (TRX)

0.065 تتر

خرید : 2,117 تومان

فروش : 2,076 تومان

0
7 آنکر نتورک (ANKR)

0.028 تتر

خرید : 901 تومان

فروش : 883 تومان

0
8 توموچین (TOMO)

0.456 تتر

خرید : 14,844 تومان

فروش : 14,542 تومان

0
9 توموچین (TOMO)

0.456 تتر

خرید : 14,844 تومان

فروش : 14,542 تومان

0
10 فانتوم (FTM)

0.255 تتر

خرید : 8,299 تومان

فروش : 8,122 تومان

0
11 چین لینک (LINK)

6.2 تتر

خرید : 200,995 تومان

فروش : 197,399 تومان

0
12 دوج کوین (DOGE)

0.067 تتر

خرید : 2,185 تومان

فروش : 2,132 تومان

0
13 دوج کوین (DOGE)

0.067 تتر

خرید : 2,185 تومان

فروش : 2,132 تومان

0
14 سوشی (SUSHI)

1.0 تتر

خرید : 32,910 تومان

فروش : 32,209 تومان

0
15 یونی‌‌سواپ (UNI)

4.9 تتر

خرید : 158,522 تومان

فروش : 155,623 تومان

0
16 یونی‌‌سواپ (UNI)

4.9 تتر

خرید : 158,522 تومان

فروش : 155,623 تومان

0
17 یونی لند (UFT)

0.205 تتر

خرید : 6,656 تومان

فروش : 6,534 تومان

0
18 یرن (YFI)

5,793.6 تتر

خرید : 188,406,624 تومان

فروش : 184,759,180 تومان

0
19 یرن (YFI)

5,793.6 تتر

خرید : 188,406,624 تومان

فروش : 184,759,180 تومان

0
20 کیک (CAKE)

3.1 تتر

خرید : 99,948 تومان

فروش : 98,062 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟