قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را به براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 ونوس (Venus) 2,661,610 تومان 2,593,654 تومان 113.3 تتر 0
2 نیر پروتکل (NEAR Protocol) 148,372 تومان 144,584 تومان 6.3 تتر 0
3 چیلز (Chiliz) 10,804 تومان 10,528 تومان 0.460 تتر 0
4 ریف فایننس (Reef Finance) 954 تومان 930 تومان 0.041 تتر 0
5 ایاس (EOS) 254,068 تومان 247,581 تومان 10.8 تتر 0
6 ترا (Terra) 365,355 تومان 356,026 تومان 15.5 تتر 0
7 هارد پورتوکال (HARD Protocol) 30,068 تومان 29,301 تومان 1.3 تتر 0
8 بالانسر (Balancer) 1,387,158 تومان 1,351,741 تومان 59.0 تتر 0
9 یونی لند (UniLend) 33,523 تومان 32,667 تومان 1.4 تتر 0
10 دو دو (DODO) 67,422 تومان 65,700 تومان 2.9 تتر 0
11 اینجکتیو پروتکل (Injective Protocol) 407,443 تومان 397,040 تومان 17.3 تتر 0
12 فایل کوین (Filecoin) 2,673,360 تومان 2,605,104 تومان 113.8 تتر 0
13 ترا ویرتوا (Terra Virtua) 8,841 تومان 8,615 تومان 0.376 تتر 0
14 اوسیس نتورک (Oasis Network) 2,859 تومان 2,786 تومان 0.122 تتر 0
15 آریون پرتکال (Orion Protocol) 298,497 تومان 290,876 تومان 12.7 تتر 0
16 کوزاما (Kusama) 13,504,275 تومان 13,159,485 تومان 574.7 تتر 0
17 گیفتو (Gifto) 1,355 تومان 1,321 تومان 0.058 تتر 0
18 بی زد ایکس پروتکل (bZx Protocol) 16,833 تومان 16,403 تومان 0.716 تتر 0
19 لینر (Linear) 1,795 تومان 1,750 تومان 0.076 تتر 0
20 بکری توکن (BakeryToken) 139,538 تومان 135,976 تومان 5.9 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 ونوس (XVS)

113.3 تتر

خرید : 2,661,610 تومان

فروش : 2,593,654 تومان

0
2 نیر پروتکل (NEAR)

6.3 تتر

خرید : 148,372 تومان

فروش : 144,584 تومان

0
3 چیلز (CHZ)

0.460 تتر

خرید : 10,804 تومان

فروش : 10,528 تومان

0
4 ریف فایننس (REEF)

0.041 تتر

خرید : 954 تومان

فروش : 930 تومان

0
5 ایاس (EOS)

10.8 تتر

خرید : 254,068 تومان

فروش : 247,581 تومان

0
6 ترا (LUNA)

15.5 تتر

خرید : 365,355 تومان

فروش : 356,026 تومان

0
7 هارد پورتوکال (HARD)

1.3 تتر

خرید : 30,068 تومان

فروش : 29,301 تومان

0
8 بالانسر (BAL)

59.0 تتر

خرید : 1,387,158 تومان

فروش : 1,351,741 تومان

0
9 یونی لند (UFT)

1.4 تتر

خرید : 33,523 تومان

فروش : 32,667 تومان

0
10 دو دو (DODO)

2.9 تتر

خرید : 67,422 تومان

فروش : 65,700 تومان

0
11 اینجکتیو پروتکل (INJ)

17.3 تتر

خرید : 407,443 تومان

فروش : 397,040 تومان

0
12 فایل کوین (FIL)

113.8 تتر

خرید : 2,673,360 تومان

فروش : 2,605,104 تومان

0
13 ترا ویرتوا (TVK)

0.376 تتر

خرید : 8,841 تومان

فروش : 8,615 تومان

0
14 اوسیس نتورک (ROSE)

0.122 تتر

خرید : 2,859 تومان

فروش : 2,786 تومان

0
15 آریون پرتکال (ORN)

12.7 تتر

خرید : 298,497 تومان

فروش : 290,876 تومان

0
16 کوزاما (KSM)

574.7 تتر

خرید : 13,504,275 تومان

فروش : 13,159,485 تومان

0
17 گیفتو (GTO)

0.058 تتر

خرید : 1,355 تومان

فروش : 1,321 تومان

0
18 بی زد ایکس پروتکل (BZRX)

0.716 تتر

خرید : 16,833 تومان

فروش : 16,403 تومان

0
19 لینر (LINA)

0.076 تتر

خرید : 1,795 تومان

فروش : 1,750 تومان

0
20 بکری توکن (BAKE)

5.9 تتر

خرید : 139,538 تومان

فروش : 135,976 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟