قیمت لحظه‌ ای ارز‌های دیجیتال

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 کوکز (Cocos-BCX) 21,694 تومان 21,274 تومان 0.667 تتر 0
2 کومودو (Komodo) 8,471 تومان 8,307 تومان 0.261 تتر 0
3 کوزاما (Kusama) 1,612,970 تومان 1,581,744 تومان 49.6 تتر 0
4 کوتی (COTI) 2,934 تومان 2,880 تومان 0.090 تتر 0
5 کوتی (COTI) 2,934 تومان 2,880 تومان 0.090 تتر 0
6 وان اینچ (1inch) 20,422 تومان 20,027 تومان 0.628 تتر 0
7 کاوا (Kava) 57,340 تومان 56,286 تومان 1.8 تتر 0
8 اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) 171,053 تومان 167,741 تومان 5.3 تتر 0
9 کانتنت اواس (Contentos) 203 تومان 199 تومان 0.006 تتر 0
10 دیفای مانی (DFI.Money) 32,192,421 تومان 31,695,471 تومان 993.9 تتر 0
11 کانتنت اواس (Contentos) 203 تومان 199 تومان 0.006 تتر 0
12 دیفای مانی (DFI.Money) 32,192,421 تومان 31,695,471 تومان 993.9 تتر 0
13 دیفای مانی (DFI.Money) 32,192,421 تومان 31,695,471 تومان 993.9 تتر 0
14 کامپاند (Compound) 1,624,686 تومان 1,596,413 تومان 50.1 تتر 0
15 سان (Sun) 187 تومان 183 تومان 0.006 تتر 0
16 کاسموس (Cosmos) 265,685 تومان 260,541 تومان 8.2 تتر 0
17 سان (Sun) 187 تومان 183 تومان 0.006 تتر 0
18 سینتِتیکس نتورک توکن (Synthetix Network Token) 85,807 تومان 84,062 تومان 2.6 تتر 0
19 کاسموس (Cosmos) 265,685 تومان 260,541 تومان 8.2 تتر 0
20 سینتِتیکس نتورک توکن (Synthetix Network Token) 85,807 تومان 84,062 تومان 2.6 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 کوکز (COCOS)

0.667 تتر

خرید : 21,694 تومان

فروش : 21,274 تومان

0
2 کومودو (KMD)

0.261 تتر

خرید : 8,471 تومان

فروش : 8,307 تومان

0
3 کوزاما (KSM)

49.6 تتر

خرید : 1,612,970 تومان

فروش : 1,581,744 تومان

0
4 کوتی (COTI)

0.090 تتر

خرید : 2,934 تومان

فروش : 2,880 تومان

0
5 کوتی (COTI)

0.090 تتر

خرید : 2,934 تومان

فروش : 2,880 تومان

0
6 وان اینچ (1INCH)

0.628 تتر

خرید : 20,422 تومان

فروش : 20,027 تومان

0
7 کاوا (KAVA)

1.8 تتر

خرید : 57,340 تومان

فروش : 56,286 تومان

0
8 اینترنت کامپیوتر (ICP)

5.3 تتر

خرید : 171,053 تومان

فروش : 167,741 تومان

0
9 کانتنت اواس (COS)

0.006 تتر

خرید : 203 تومان

فروش : 199 تومان

0
10 دیفای مانی (YFII)

993.9 تتر

خرید : 32,192,421 تومان

فروش : 31,695,471 تومان

0
11 کانتنت اواس (COS)

0.006 تتر

خرید : 203 تومان

فروش : 199 تومان

0
12 دیفای مانی (YFII)

993.9 تتر

خرید : 32,192,421 تومان

فروش : 31,695,471 تومان

0
13 دیفای مانی (YFII)

993.9 تتر

خرید : 32,192,421 تومان

فروش : 31,695,471 تومان

0
14 کامپاند (COMP)

50.1 تتر

خرید : 1,624,686 تومان

فروش : 1,596,413 تومان

0
15 سان (SUN)

0.006 تتر

خرید : 187 تومان

فروش : 183 تومان

0
16 کاسموس (ATOM)

8.2 تتر

خرید : 265,685 تومان

فروش : 260,541 تومان

0
17 سان (SUN)

0.006 تتر

خرید : 187 تومان

فروش : 183 تومان

0
18 سینتِتیکس نتورک توکن (SNX)

2.6 تتر

خرید : 85,807 تومان

فروش : 84,062 تومان

0
19 کاسموس (ATOM)

8.2 تتر

خرید : 265,685 تومان

فروش : 260,541 تومان

0
20 سینتِتیکس نتورک توکن (SNX)

2.6 تتر

خرید : 85,807 تومان

فروش : 84,062 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟