قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را به براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 اوری پدیا (Everipedia) 418 تومان 407 تومان 0.018 تتر 0
2 سی کی بی (CKB) 562 تومان 547 تومان 0.024 تتر 0
3 تروی (Troy) 420 تومان 409 تومان 0.018 تتر 0
4 بیت تورنت (BitTorrent) 135 تومان 132 تومان 0.006 تتر 0
5 وینک (WINK) 20 تومان 19 تومان 0.001 تتر 0
6 آلیس (My Neighbor Alice) 237,331 تومان 231,272 تومان 10.1 تتر 0
7 ترون (TRON) 2,843 تومان 2,770 تومان 0.121 تتر 0
8 آنکر نتورک (Ankr) 3,134 تومان 3,054 تومان 0.133 تتر 0
9 توموچین (TomoChain) 47,451 تومان 46,240 تومان 2.0 تتر 0
10 توموچین (TomoChain) 47,451 تومان 46,240 تومان 2.0 تتر 0
11 فانتوم (Fantom) 14,830 تومان 14,451 تومان 0.631 تتر 0
12 چین لینک (ChainLink) 990,337 تومان 965,052 تومان 42.1 تتر 0
13 چین لینک (ChainLink) 990,337 تومان 965,052 تومان 42.1 تتر 0
14 دوج کوین (Dogecoin) 11,786 تومان 11,485 تومان 0.502 تتر 0
15 دوج کوین (Dogecoin) 11,786 تومان 11,485 تومان 0.502 تتر 0
16 سوشی (Sushi) 385,917 تومان 376,064 تومان 16.4 تتر 0
17 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 878,830 تومان 856,391 تومان 37.4 تتر 0
18 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 878,830 تومان 856,391 تومان 37.4 تتر 0
19 یونی لند (UniLend) 32,731 تومان 31,895 تومان 1.4 تتر 0
20 یرن (yearn.finance) 1,616,986,590 تومان 1,575,701,826 تومان 68,807.9 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 اوری پدیا (IQ)

0.018 تتر

خرید : 418 تومان

فروش : 407 تومان

0
2 سی کی بی (CKB)

0.024 تتر

خرید : 562 تومان

فروش : 547 تومان

0
3 تروی (TROY)

0.018 تتر

خرید : 420 تومان

فروش : 409 تومان

0
4 بیت تورنت (BTT)

0.006 تتر

خرید : 135 تومان

فروش : 132 تومان

0
5 وینک (WIN)

0.001 تتر

خرید : 20 تومان

فروش : 19 تومان

0
6 آلیس (ALICE)

10.1 تتر

خرید : 237,331 تومان

فروش : 231,272 تومان

0
7 ترون (TRX)

0.121 تتر

خرید : 2,843 تومان

فروش : 2,770 تومان

0
8 آنکر نتورک (ANKR)

0.133 تتر

خرید : 3,134 تومان

فروش : 3,054 تومان

0
9 توموچین (TOMO)

2.0 تتر

خرید : 47,451 تومان

فروش : 46,240 تومان

0
10 توموچین (TOMO)

2.0 تتر

خرید : 47,451 تومان

فروش : 46,240 تومان

0
11 فانتوم (FTM)

0.631 تتر

خرید : 14,830 تومان

فروش : 14,451 تومان

0
12 چین لینک (LINK)

42.1 تتر

خرید : 990,337 تومان

فروش : 965,052 تومان

0
13 چین لینک (LINK)

42.1 تتر

خرید : 990,337 تومان

فروش : 965,052 تومان

0
14 دوج کوین (DOGE)

0.502 تتر

خرید : 11,786 تومان

فروش : 11,485 تومان

0
15 دوج کوین (DOGE)

0.502 تتر

خرید : 11,786 تومان

فروش : 11,485 تومان

0
16 سوشی (SUSHI)

16.4 تتر

خرید : 385,917 تومان

فروش : 376,064 تومان

0
17 یونی‌‌سواپ (UNI)

37.4 تتر

خرید : 878,830 تومان

فروش : 856,391 تومان

0
18 یونی‌‌سواپ (UNI)

37.4 تتر

خرید : 878,830 تومان

فروش : 856,391 تومان

0
19 یونی لند (UFT)

1.4 تتر

خرید : 32,731 تومان

فروش : 31,895 تومان

0
20 یرن (YFI)

68,807.9 تتر

خرید : 1,616,986,590 تومان

فروش : 1,575,701,826 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟