قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 توموچین (TomoChain) 33,170 تومان 32,661 تومان 1.1 تتر 0
2 توموچین (TomoChain) 33,170 تومان 32,661 تومان 1.1 تتر 0
3 فانتوم (Fantom) 60,736 تومان 59,745 تومان 2.1 تتر 0
4 چین لینک (ChainLink) 439,721 تومان 434,055 تومان 15.2 تتر 0
5 دوج کوین (Dogecoin) 4,126 تومان 4,038 تومان 0.142 تتر 0
6 دوج کوین (Dogecoin) 4,126 تومان 4,038 تومان 0.142 تتر 0
7 سوشی (Sushi) 117,861 تومان 115,938 تومان 4.1 تتر 0
8 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 298,367 تومان 294,405 تومان 10.3 تتر 0
9 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 298,367 تومان 294,405 تومان 10.3 تتر 0
10 یونی لند (UniLend) 12,313 تومان 12,150 تومان 0.426 تتر 0
11 یرن (yearn.finance) 695,388,295 تومان 685,403,055 تومان 24,049.2 تتر 0
12 یرن (yearn.finance) 695,388,295 تومان 685,403,055 تومان 24,049.2 تتر 0
13 کیک (PancakeSwap) 208,953 تومان 206,055 تومان 7.2 تتر 0
14 کوکز (Cocos-BCX) 30,468 تومان 30,030 تومان 1.1 تتر 0
15 کومودو (Komodo) 14,200 تومان 13,996 تومان 0.491 تتر 0
16 کوزاما (Kusama) 4,779,683 تومان 4,711,050 تومان 165.3 تتر 0
17 کوتی (COTI) 8,059 تومان 7,952 تومان 0.279 تتر 0
18 کوتی (COTI) 8,059 تومان 7,952 تومان 0.279 تتر 0
19 وان اینچ (1inch) 46,149 تومان 45,486 تومان 1.6 تتر 0
20 کاوا (Kava) 91,888 تومان 90,659 تومان 3.2 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 توموچین (TOMO)

1.1 تتر

خرید : 33,170 تومان

فروش : 32,661 تومان

0
2 توموچین (TOMO)

1.1 تتر

خرید : 33,170 تومان

فروش : 32,661 تومان

0
3 فانتوم (FTM)

2.1 تتر

خرید : 60,736 تومان

فروش : 59,745 تومان

0
4 چین لینک (LINK)

15.2 تتر

خرید : 439,721 تومان

فروش : 434,055 تومان

0
5 دوج کوین (DOGE)

0.142 تتر

خرید : 4,126 تومان

فروش : 4,038 تومان

0
6 دوج کوین (DOGE)

0.142 تتر

خرید : 4,126 تومان

فروش : 4,038 تومان

0
7 سوشی (SUSHI)

4.1 تتر

خرید : 117,861 تومان

فروش : 115,938 تومان

0
8 یونی‌‌سواپ (UNI)

10.3 تتر

خرید : 298,367 تومان

فروش : 294,405 تومان

0
9 یونی‌‌سواپ (UNI)

10.3 تتر

خرید : 298,367 تومان

فروش : 294,405 تومان

0
10 یونی لند (UFT)

0.426 تتر

خرید : 12,313 تومان

فروش : 12,150 تومان

0
11 یرن (YFI)

24,049.2 تتر

خرید : 695,388,295 تومان

فروش : 685,403,055 تومان

0
12 یرن (YFI)

24,049.2 تتر

خرید : 695,388,295 تومان

فروش : 685,403,055 تومان

0
13 کیک (CAKE)

7.2 تتر

خرید : 208,953 تومان

فروش : 206,055 تومان

0
14 کوکز (COCOS)

1.1 تتر

خرید : 30,468 تومان

فروش : 30,030 تومان

0
15 کومودو (KMD)

0.491 تتر

خرید : 14,200 تومان

فروش : 13,996 تومان

0
16 کوزاما (KSM)

165.3 تتر

خرید : 4,779,683 تومان

فروش : 4,711,050 تومان

0
17 کوتی (COTI)

0.279 تتر

خرید : 8,059 تومان

فروش : 7,952 تومان

0
18 کوتی (COTI)

0.279 تتر

خرید : 8,059 تومان

فروش : 7,952 تومان

0
19 وان اینچ (1INCH)

1.6 تتر

خرید : 46,149 تومان

فروش : 45,486 تومان

0
20 کاوا (KAVA)

3.2 تتر

خرید : 91,888 تومان

فروش : 90,659 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟