قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 تیلور تریبوتس (Tellor Tributes) 537,534 تومان 529,815 تومان 18.6 تتر 0
2 لایت کوین (Litecoin) 3,085,068 تومان 3,043,800 تومان 106.8 تتر 0
3 گالا (Gala) 5,394 تومان 5,306 تومان 0.186 تتر 0
4 گالا (Gala) 5,394 تومان 5,306 تومان 0.186 تتر 0
5 سروم (Serum) 60,866 تومان 59,993 تومان 2.1 تتر 0
6 لایت کوین (Litecoin) 3,085,068 تومان 3,043,800 تومان 106.8 تتر 0
7 سروم (Serum) 60,866 تومان 59,993 تومان 2.1 تتر 0
8 فایل کوین (Filecoin) 549,115 تومان 541,500 تومان 19.0 تتر 0
9 وزیرایکس (WazirX) 22,917 تومان 22,544 تومان 0.791 تتر 0
10 فایل کوین (Filecoin) 549,115 تومان 541,500 تومان 19.0 تتر 0
11 ریدیوم (Raydium) 101,290 تومان 99,836 تومان 3.5 تتر 0
12 سوشی (Sushi) 116,702 تومان 114,798 تومان 4.0 تتر 0
13 سوایپ (Swipe) 37,714 تومان 37,136 تومان 1.3 تتر 0
14 سوایپ (Swipe) 37,714 تومان 37,136 تومان 1.3 تتر 0
15 سلر‌نتورک (Celer Network) 1,412 تومان 1,388 تومان 0.049 تتر 0
16 آرویو (Arweave) 880,757 تومان 868,110 تومان 30.5 تتر 0
17 زیلیکا (Zilliqa) 1,268 تومان 1,249 تومان 0.044 تتر 0
18 موباکس (MOBOX) 75,960 تومان 74,870 تومان 2.6 تتر 0
19 دای (Dai) 29,344 تومان 29,039 تومان 1.0 تتر 0
20 زد کش (Zcash) 2,545,240 تومان 2,513,700 تومان 88.2 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 تیلور تریبوتس (TRB)

18.6 تتر

خرید : 537,534 تومان

فروش : 529,815 تومان

0
2 لایت کوین (LTC)

106.8 تتر

خرید : 3,085,068 تومان

فروش : 3,043,800 تومان

0
3 گالا (GALA)

0.186 تتر

خرید : 5,394 تومان

فروش : 5,306 تومان

0
4 گالا (GALA)

0.186 تتر

خرید : 5,394 تومان

فروش : 5,306 تومان

0
5 سروم (SRM)

2.1 تتر

خرید : 60,866 تومان

فروش : 59,993 تومان

0
6 لایت کوین (LTC)

106.8 تتر

خرید : 3,085,068 تومان

فروش : 3,043,800 تومان

0
7 سروم (SRM)

2.1 تتر

خرید : 60,866 تومان

فروش : 59,993 تومان

0
8 فایل کوین (FIL)

19.0 تتر

خرید : 549,115 تومان

فروش : 541,500 تومان

0
9 وزیرایکس (WRX)

0.791 تتر

خرید : 22,917 تومان

فروش : 22,544 تومان

0
10 فایل کوین (FIL)

19.0 تتر

خرید : 549,115 تومان

فروش : 541,500 تومان

0
11 ریدیوم (RAY)

3.5 تتر

خرید : 101,290 تومان

فروش : 99,836 تومان

0
12 سوشی (SUSHI)

4.0 تتر

خرید : 116,702 تومان

فروش : 114,798 تومان

0
13 سوایپ (SXP)

1.3 تتر

خرید : 37,714 تومان

فروش : 37,136 تومان

0
14 سوایپ (SXP)

1.3 تتر

خرید : 37,714 تومان

فروش : 37,136 تومان

0
15 سلر‌نتورک (CELR)

0.049 تتر

خرید : 1,412 تومان

فروش : 1,388 تومان

0
16 آرویو (AR)

30.5 تتر

خرید : 880,757 تومان

فروش : 868,110 تومان

0
17 زیلیکا (ZIL)

0.044 تتر

خرید : 1,268 تومان

فروش : 1,249 تومان

0
18 موباکس (MBOX)

2.6 تتر

خرید : 75,960 تومان

فروش : 74,870 تومان

0
19 دای (DAI)

1.0 تتر

خرید : 29,344 تومان

فروش : 29,039 تومان

0
20 زد کش (ZEC)

88.2 تتر

خرید : 2,545,240 تومان

فروش : 2,513,700 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟