قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 بیت‌کوین (Bitcoin) 1,328,422,575 تومان 1,310,912,195 تومان 47,325.4 تتر 0
2 بیت کوین کش (BitcoinCash) 17,414,082 تومان 17,201,700 تومان 621.0 تتر 0
3 بیت کوین کش (BitcoinCash) 17,414,082 تومان 17,201,700 تومان 621.0 تتر 0
4 بیت تورنت (BitTorrent) 111 تومان 109 تومان 0.004 تتر 0
5 بی زد ایکس پروتکل (bZx Protocol) 9,162 تومان 9,063 تومان 0.327 تتر 0
6 بلوزل (Bluzelle) 7,154 تومان 7,077 تومان 0.256 تتر 0
7 بایننس‌یواس‌دی (BUSD) 27,997 تومان 27,697 تومان 1.000 تتر 0
8 بایننس‌یواس‌دی (BUSD) 27,997 تومان 27,697 تومان 1.000 تتر 0
9 بانکور (Bancor) 113,960 تومان 112,739 تومان 4.1 تتر 0
10 باند (BAND) 257,908 تومان 255,145 تومان 9.2 تتر 0
11 باند (BAND) 257,908 تومان 255,145 تومان 9.2 تتر 0
12 باند (BAND) 257,908 تومان 255,145 تومان 9.2 تتر 0
13 بالانسر (Balancer) 734,160 تومان 726,294 تومان 26.2 تتر 0
14 اینجکتیو پروتکل (Injective Protocol) 309,708 تومان 306,390 تومان 11.1 تتر 0
15 اینجکتیو پروتکل (Injective Protocol) 309,708 تومان 306,390 تومان 11.1 تتر 0
16 ای ای وی (AAVE) 10,144,400 تومان 10,035,710 تومان 362.3 تتر 0
17 ای ای وی (AAVE) 10,144,400 تومان 10,035,710 تومان 362.3 تتر 0
18 الراند ایی گلد (Elrond eGold) 6,966,960 تومان 6,892,314 تومان 248.8 تتر 0
19 ال تی او نتورک (LTO Network) 8,061 تومان 7,975 تومان 0.288 تتر 0
20 ال تی او نتورک (LTO Network) 8,061 تومان 7,975 تومان 0.288 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 بیت‌کوین (BTC)

47,325.4 تتر

خرید : 1,328,422,575 تومان

فروش : 1,310,912,195 تومان

0
2 بیت کوین کش (BCH)

621.0 تتر

خرید : 17,414,082 تومان

فروش : 17,201,700 تومان

0
3 بیت کوین کش (BCH)

621.0 تتر

خرید : 17,414,082 تومان

فروش : 17,201,700 تومان

0
4 بیت تورنت (BTT)

0.004 تتر

خرید : 111 تومان

فروش : 109 تومان

0
5 بی زد ایکس پروتکل (BZRX)

0.327 تتر

خرید : 9,162 تومان

فروش : 9,063 تومان

0
6 بلوزل (BLZ)

0.256 تتر

خرید : 7,154 تومان

فروش : 7,077 تومان

0
7 بایننس‌یواس‌دی (BUSD)

1.000 تتر

خرید : 27,997 تومان

فروش : 27,697 تومان

0
8 بایننس‌یواس‌دی (BUSD)

1.000 تتر

خرید : 27,997 تومان

فروش : 27,697 تومان

0
9 بانکور (BNT)

4.1 تتر

خرید : 113,960 تومان

فروش : 112,739 تومان

0
10 باند (BAND)

9.2 تتر

خرید : 257,908 تومان

فروش : 255,145 تومان

0
11 باند (BAND)

9.2 تتر

خرید : 257,908 تومان

فروش : 255,145 تومان

0
12 باند (BAND)

9.2 تتر

خرید : 257,908 تومان

فروش : 255,145 تومان

0
13 بالانسر (BAL)

26.2 تتر

خرید : 734,160 تومان

فروش : 726,294 تومان

0
14 اینجکتیو پروتکل (INJ)

11.1 تتر

خرید : 309,708 تومان

فروش : 306,390 تومان

0
15 اینجکتیو پروتکل (INJ)

11.1 تتر

خرید : 309,708 تومان

فروش : 306,390 تومان

0
16 ای ای وی (AAVE)

362.3 تتر

خرید : 10,144,400 تومان

فروش : 10,035,710 تومان

0
17 ای ای وی (AAVE)

362.3 تتر

خرید : 10,144,400 تومان

فروش : 10,035,710 تومان

0
18 الراند ایی گلد (EGLD)

248.8 تتر

خرید : 6,966,960 تومان

فروش : 6,892,314 تومان

0
19 ال تی او نتورک (LTO)

0.288 تتر

خرید : 8,061 تومان

فروش : 7,975 تومان

0
20 ال تی او نتورک (LTO)

0.288 تتر

خرید : 8,061 تومان

فروش : 7,975 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟