قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 ایلیپسیس (Ellipsis) 4,513 تومان 4,466 تومان 0.157 تتر 0
2 بیسیک اتنشن (Basic Attention) 23,635 تومان 23,319 تومان 0.818 تتر 0
3 بیت‌کوین (Bitcoin) 1,066,719,348 تومان 1,052,975,250 تومان 36,946.5 تتر 0
4 بیت‌کوین (Bitcoin) 1,066,719,348 تومان 1,052,975,250 تومان 36,946.5 تتر 0
5 بیت‌کوین (Bitcoin) 1,066,719,348 تومان 1,052,975,250 تومان 36,946.5 تتر 0
6 بیت کوین کش (BitcoinCash) 8,301,951 تومان 8,190,900 تومان 287.4 تتر 0
7 بیت کوین کش (BitcoinCash) 8,301,951 تومان 8,190,900 تومان 287.4 تتر 0
8 بیت تورنت (BitTorrent) 80 تومان 79 تومان 0.003 تتر 0
9 بی زد ایکس پروتکل (bZx Protocol) 6,234 تومان 6,145 تومان 0.216 تتر 0
10 بلوزل (Bluzelle) 3,418 تومان 3,369 تومان 0.118 تتر 0
11 بایننس‌یواس‌دی (BUSD) 28,797 تومان 28,497 تومان 1.000 تتر 0
12 بایننس‌یواس‌دی (BUSD) 28,797 تومان 28,497 تومان 1.000 تتر 0
13 بانکور (Bancor) 66,468 تومان 65,579 تومان 2.3 تتر 0
14 باند (BAND) 96,345 تومان 94,962 تومان 3.3 تتر 0
15 باند (BAND) 96,345 تومان 94,962 تومان 3.3 تتر 0
16 باند (BAND) 96,345 تومان 94,962 تومان 3.3 تتر 0
17 بالانسر (Balancer) 328,477 تومان 323,760 تومان 11.4 تتر 0
18 اینجکتیو پروتکل (Injective Protocol) 121,155 تومان 119,415 تومان 4.2 تتر 0
19 اینجکتیو پروتکل (Injective Protocol) 121,155 تومان 119,415 تومان 4.2 تتر 0
20 ای ای وی (AAVE) 4,131,982 تومان 4,072,650 تومان 142.9 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 ایلیپسیس (EPS)

0.157 تتر

خرید : 4,513 تومان

فروش : 4,466 تومان

0
2 بیسیک اتنشن (BAT)

0.818 تتر

خرید : 23,635 تومان

فروش : 23,319 تومان

0
3 بیت‌کوین (BTC)

36,946.5 تتر

خرید : 1,066,719,348 تومان

فروش : 1,052,975,250 تومان

0
4 بیت‌کوین (BTC)

36,946.5 تتر

خرید : 1,066,719,348 تومان

فروش : 1,052,975,250 تومان

0
5 بیت‌کوین (BTC)

36,946.5 تتر

خرید : 1,066,719,348 تومان

فروش : 1,052,975,250 تومان

0
6 بیت کوین کش (BCH)

287.4 تتر

خرید : 8,301,951 تومان

فروش : 8,190,900 تومان

0
7 بیت کوین کش (BCH)

287.4 تتر

خرید : 8,301,951 تومان

فروش : 8,190,900 تومان

0
8 بیت تورنت (BTT)

0.003 تتر

خرید : 80 تومان

فروش : 79 تومان

0
9 بی زد ایکس پروتکل (BZRX)

0.216 تتر

خرید : 6,234 تومان

فروش : 6,145 تومان

0
10 بلوزل (BLZ)

0.118 تتر

خرید : 3,418 تومان

فروش : 3,369 تومان

0
11 بایننس‌یواس‌دی (BUSD)

1.000 تتر

خرید : 28,797 تومان

فروش : 28,497 تومان

0
12 بایننس‌یواس‌دی (BUSD)

1.000 تتر

خرید : 28,797 تومان

فروش : 28,497 تومان

0
13 بانکور (BNT)

2.3 تتر

خرید : 66,468 تومان

فروش : 65,579 تومان

0
14 باند (BAND)

3.3 تتر

خرید : 96,345 تومان

فروش : 94,962 تومان

0
15 باند (BAND)

3.3 تتر

خرید : 96,345 تومان

فروش : 94,962 تومان

0
16 باند (BAND)

3.3 تتر

خرید : 96,345 تومان

فروش : 94,962 تومان

0
17 بالانسر (BAL)

11.4 تتر

خرید : 328,477 تومان

فروش : 323,760 تومان

0
18 اینجکتیو پروتکل (INJ)

4.2 تتر

خرید : 121,155 تومان

فروش : 119,415 تومان

0
19 اینجکتیو پروتکل (INJ)

4.2 تتر

خرید : 121,155 تومان

فروش : 119,415 تومان

0
20 ای ای وی (AAVE)

142.9 تتر

خرید : 4,131,982 تومان

فروش : 4,072,650 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟