قیمت لحظه‌ ای ارز‌های دیجیتال

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 دنت (DENT) 32 تومان 31 تومان 0.001 تتر 0
2 تتافیول (ThetaFuel) 1,954 تومان 1,921 تومان 0.064 تتر 0
3 کوانتوم (Qtum) 119,483 تومان 117,569 تومان 3.9 تتر 0
4 هارمونی (Harmony) 1,440 تومان 1,412 تومان 0.047 تتر 0
5 دیجی بایت (DigiByte) 374 تومان 368 تومان 0.012 تتر 0
6 فانتوم (Fantom) 12,246 تومان 12,014 تومان 0.398 تتر 0
7 آیکون (ICON) 11,071 تومان 10,872 تومان 0.360 تتر 0
8 مونرو (Monero) 5,457,002 تومان 5,369,560 تومان 177.8 تتر 0
9 کاسموس (Cosmos) 334,567 تومان 328,878 تومان 10.9 تتر 0
10 کاوا (Kava) 87,042 تومان 85,647 تومان 2.8 تتر 0
11 سلف‌کی (Selfkey) 110 تومان 108 تومان 0.004 تتر 0
12 باند (BAND) 53,334 تومان 52,427 تومان 1.7 تتر 0
13 متیک نتورک (MATICNetwork) 19,847 تومان 19,509 تومان 0.646 تتر 0
14 راون‌کوین (Ravencoin) 914 تومان 898 تومان 0.030 تتر 0
15 هولو (Holo) 77 تومان 76 تومان 0.003 تتر 0
16 ویوز (Waves) 173,409 تومان 170,630 تومان 5.7 تتر 0
17 انجین‌کوین (Enjin Coin) 20,717 تومان 20,385 تومان 0.675 تتر 0
18 آیوتکس (IoTeX) 1,153 تومان 1,134 تومان 0.038 تتر 0
19 فتچ (Fetch.AI) 5,236 تومان 5,152 تومان 0.171 تتر 0
20 پرلین (Perlin) 572 تومان 563 تومان 0.019 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 دنت (DENT)

0.001 تتر

خرید : 32 تومان

فروش : 31 تومان

0
2 تتافیول (TFUEL)

0.064 تتر

خرید : 1,954 تومان

فروش : 1,921 تومان

0
3 کوانتوم (QTUM)

3.9 تتر

خرید : 119,483 تومان

فروش : 117,569 تومان

0
4 هارمونی (ONE)

0.047 تتر

خرید : 1,440 تومان

فروش : 1,412 تومان

0
5 دیجی بایت (DGB)

0.012 تتر

خرید : 374 تومان

فروش : 368 تومان

0
6 فانتوم (FTM)

0.398 تتر

خرید : 12,246 تومان

فروش : 12,014 تومان

0
7 آیکون (ICX)

0.360 تتر

خرید : 11,071 تومان

فروش : 10,872 تومان

0
8 مونرو (XMR)

177.8 تتر

خرید : 5,457,002 تومان

فروش : 5,369,560 تومان

0
9 کاسموس (ATOM)

10.9 تتر

خرید : 334,567 تومان

فروش : 328,878 تومان

0
10 کاوا (KAVA)

2.8 تتر

خرید : 87,042 تومان

فروش : 85,647 تومان

0
11 سلف‌کی (KEY)

0.004 تتر

خرید : 110 تومان

فروش : 108 تومان

0
12 باند (BAND)

1.7 تتر

خرید : 53,334 تومان

فروش : 52,427 تومان

0
13 متیک نتورک (MATIC)

0.646 تتر

خرید : 19,847 تومان

فروش : 19,509 تومان

0
14 راون‌کوین (RVN)

0.030 تتر

خرید : 914 تومان

فروش : 898 تومان

0
15 هولو (HOT)

0.003 تتر

خرید : 77 تومان

فروش : 76 تومان

0
16 ویوز (WAVES)

5.7 تتر

خرید : 173,409 تومان

فروش : 170,630 تومان

0
17 انجین‌کوین (ENJ)

0.675 تتر

خرید : 20,717 تومان

فروش : 20,385 تومان

0
18 آیوتکس (IOTX)

0.038 تتر

خرید : 1,153 تومان

فروش : 1,134 تومان

0
19 فتچ (FET)

0.171 تتر

خرید : 5,236 تومان

فروش : 5,152 تومان

0
20 پرلین (PERL)

0.019 تتر

خرید : 572 تومان

فروش : 563 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟