قیمت لحظه‌ ای ارز‌های دیجیتال

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 چیلز (Chiliz) 3,665 تومان 3,591 تومان 0.120 تتر 0
2 مِین فریم (Mainframe) 147 تومان 144 تومان 0.005 تتر 0
3 ایاس (EOS) 40,064 تومان 39,270 تومان 1.3 تتر 0
4 فان‌فیر (FunFair) 278 تومان 273 تومان 0.009 تتر 0
5 بانکور (Bancor) 41,451 تومان 40,650 تومان 1.4 تتر 0
6 یو‌اس‌دی‌کوین (USD Coin) 30,543 تومان 30,042 تومان 1.0 تتر 0
7 نانو (NANO) 34,198 تومان 33,570 تومان 1.1 تتر 0
8 میتریل (Mithril) 517 تومان 505 تومان 0.017 تتر 0
9 بیسیک اتنشن (Basic Attention) 11,833 تومان 11,604 تومان 0.387 تتر 0
10 آنکر نتورک (Ankr) 1,162 تومان 1,138 تومان 0.038 تتر 0
11 سلر‌نتورک (Celer Network) 561 تومان 549 تومان 0.018 تتر 0
12 آریا چین (ARPA Chain) 1,025 تومان 1,004 تومان 0.033 تتر 0
13 توموچین (TomoChain) 17,196 تومان 16,830 تومان 0.561 تتر 0
14 ون چین (Wanchain) 6,807 تومان 6,672 تومان 0.222 تتر 0
15 تروی (Troy) 133 تومان 130 تومان 0.004 تتر 0
16 آر ایی ان (Ren) 4,449 تومان 4,359 تومان 0.145 تتر 0
17 گیفتو (Gifto) 575 تومان 563 تومان 0.019 تتر 0
18 دی رپ (DREP) 17,528 تومان 17,172 تومان 0.572 تتر 0
19 دی رپ (DREP) 17,528 تومان 17,172 تومان 0.572 تتر 0
20 داک (DOCK) 631 تومان 619 تومان 0.021 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 چیلز (CHZ)

0.120 تتر

خرید : 3,665 تومان

فروش : 3,591 تومان

0
2 مِین فریم (MFT)

0.005 تتر

خرید : 147 تومان

فروش : 144 تومان

0
3 ایاس (EOS)

1.3 تتر

خرید : 40,064 تومان

فروش : 39,270 تومان

0
4 فان‌فیر (FUN)

0.009 تتر

خرید : 278 تومان

فروش : 273 تومان

0
5 بانکور (BNT)

1.4 تتر

خرید : 41,451 تومان

فروش : 40,650 تومان

0
6 یو‌اس‌دی‌کوین (USDC)

1.0 تتر

خرید : 30,543 تومان

فروش : 30,042 تومان

0
7 نانو (XNO)

1.1 تتر

خرید : 34,198 تومان

فروش : 33,570 تومان

0
8 میتریل (MITH)

0.017 تتر

خرید : 517 تومان

فروش : 505 تومان

0
9 بیسیک اتنشن (BAT)

0.387 تتر

خرید : 11,833 تومان

فروش : 11,604 تومان

0
10 آنکر نتورک (ANKR)

0.038 تتر

خرید : 1,162 تومان

فروش : 1,138 تومان

0
11 سلر‌نتورک (CELR)

0.018 تتر

خرید : 561 تومان

فروش : 549 تومان

0
12 آریا چین (ARPA)

0.033 تتر

خرید : 1,025 تومان

فروش : 1,004 تومان

0
13 توموچین (TOMO)

0.561 تتر

خرید : 17,196 تومان

فروش : 16,830 تومان

0
14 ون چین (WAN)

0.222 تتر

خرید : 6,807 تومان

فروش : 6,672 تومان

0
15 تروی (TROY)

0.004 تتر

خرید : 133 تومان

فروش : 130 تومان

0
16 آر ایی ان (REN)

0.145 تتر

خرید : 4,449 تومان

فروش : 4,359 تومان

0
17 گیفتو (GTO)

0.019 تتر

خرید : 575 تومان

فروش : 563 تومان

0
18 دی رپ (DREP)

0.572 تتر

خرید : 17,528 تومان

فروش : 17,172 تومان

0
19 دی رپ (DREP)

0.572 تتر

خرید : 17,528 تومان

فروش : 17,172 تومان

0
20 داک (DOCK)

0.021 تتر

خرید : 631 تومان

فروش : 619 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟