قیمت لحظه‌ای رمزارزها

قیمت زنده ارزهای لیست شده در کوین کده را براحتی دنبال کنید

حجم کل بازار: 263.66 میلیارد دلار

معاملات ۲۴ ساعت گذشته: 127.53 میلیارد دلار

سهم بیت کوین: 66.8956 درصد

نام ارز قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما قیمت به تتر نمودار
1 اورکس (Everex) 10,454 تومان 10,124 تومان 0.398 تتر 0
2 نئو گس کوین (NeoGAS) 209,786 تومان 203,161 تومان 8.0 تتر 0
3 گو چین (GoChain) 550 تومان 532 تومان 0.021 تتر 0
4 گروستل کوین (Groestlcoin) 20,169 تومان 19,532 تومان 0.767 تتر 0
5 جنسیس ویژن (Genesis Vision) 96,448 تومان 93,402 تومان 3.7 تتر 0
6 لوم نت ورک (Loom Network) 2,169 تومان 2,100 تومان 0.083 تتر 0
7 دسنترالند (Decentraland) 18,342 تومان 18,180 تومان 0.706 تتر 0
8 یونی‌‌سواپ (Uniswap) 586,602 تومان 581,409 تومان 22.6 تتر 0
9 اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) 1,292,635 تومان 1,281,191 تومان 49.8 تتر 0
10 مواِدا لویالتی پوینتس (Moeda Loyalty Points) 16,251 تومان 15,738 تومان 0.618 تتر 0
11 مونتا (Monetha) 490 تومان 474 تومان 0.019 تتر 0
12 نبولاس (Nebulas) 9,395 تومان 9,098 تومان 0.357 تتر 0
13 ناو کوین (NAV Coin) 12,573 تومان 12,176 تومان 0.478 تتر 0
14 کاردانو (Cardano) 35,203 تومان 34,891 تومان 1.4 تتر 0
15 نبلیو (Neblio) 27,055 تومان 26,201 تومان 1.0 تتر 0
16 نکسوس (Nexus) 12,903 تومان 12,495 تومان 0.491 تتر 0
17 یو ام ای (UMA) 240,731 تومان 238,600 تومان 9.3 تتر 0
18 او ای ایکس (openANX) 3,698 تومان 3,581 تومان 0.141 تتر 0
19 او اس تی (OST) 320 تومان 310 تومان 0.012 تتر 0
20 پی آی وی ایکس (PIVX) 14,402 تومان 13,947 تومان 0.548 تتر 0
نام ارز قیمت (تومان) تغییرات
1 اورکس (EVX)

0.398 تتر

خرید : 10,454 تومان

فروش : 10,124 تومان

0
2 نئو گس کوین (GAS)

8.0 تتر

خرید : 209,786 تومان

فروش : 203,161 تومان

0
3 گو چین (GO)

0.021 تتر

خرید : 550 تومان

فروش : 532 تومان

0
4 گروستل کوین (GRS)

0.767 تتر

خرید : 20,169 تومان

فروش : 19,532 تومان

0
5 جنسیس ویژن (GVT)

3.7 تتر

خرید : 96,448 تومان

فروش : 93,402 تومان

0
6 لوم نت ورک (LOOM)

0.083 تتر

خرید : 2,169 تومان

فروش : 2,100 تومان

0
7 دسنترالند (MANA)

0.706 تتر

خرید : 18,342 تومان

فروش : 18,180 تومان

0
8 یونی‌‌سواپ (UNI)

22.6 تتر

خرید : 586,602 تومان

فروش : 581,409 تومان

0
9 اتریوم کلاسیک (ETC)

49.8 تتر

خرید : 1,292,635 تومان

فروش : 1,281,191 تومان

0
10 مواِدا لویالتی پوینتس (MDA)

0.618 تتر

خرید : 16,251 تومان

فروش : 15,738 تومان

0
11 مونتا (MTH)

0.019 تتر

خرید : 490 تومان

فروش : 474 تومان

0
12 نبولاس (NAS)

0.357 تتر

خرید : 9,395 تومان

فروش : 9,098 تومان

0
13 ناو کوین (NAV)

0.478 تتر

خرید : 12,573 تومان

فروش : 12,176 تومان

0
14 کاردانو (ADA)

1.4 تتر

خرید : 35,203 تومان

فروش : 34,891 تومان

0
15 نبلیو (NEBL)

1.0 تتر

خرید : 27,055 تومان

فروش : 26,201 تومان

0
16 نکسوس (NXS)

0.491 تتر

خرید : 12,903 تومان

فروش : 12,495 تومان

0
17 یو ام ای (UMA)

9.3 تتر

خرید : 240,731 تومان

فروش : 238,600 تومان

0
18 او ای ایکس (OAX)

0.141 تتر

خرید : 3,698 تومان

فروش : 3,581 تومان

0
19 او اس تی (OST)

0.012 تتر

خرید : 320 تومان

فروش : 310 تومان

0
20 پی آی وی ایکس (PIVX)

0.548 تتر

خرید : 14,402 تومان

فروش : 13,947 تومان

0
خرید بیت کوین
کاربر گرامی ابتدا باید وارد سایت شوید

حذف کارت

آیا از حذف این کارت اطمینان دارید؟