backcoin banner

کارمزد انتقال ارز در بلاک چین های مختلف

کارمزدهای خرید همان کارمزد شبکه می باشد، که توسط شبکه تعیین می شود و از کیف پول شما کسر می گردد و همچنین کوین کده هیچ منفعتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

bitcoin svg icon تتر USDT
Solana 31,520 تومان 0.8 USDT
Polygon 31,520 تومان 0.8 USDT
ERC20 120,080 تومان 3.2 USDT
BEP2 31,520 تومان 0.8 USDT
AVAX C-Chain 31,520 تومان 0.8 USDT
BEP20 12,701 تومان 0.29 USDT
TRC20 31,520 تومان 0.8 USDT
Tezos 31,520 تومان 0.8 USDT
bitcoin svg icon بیت کوین BTC
BEP20 5,211 تومان 0.0000051 BTC
Bitcoin 127,950 تومان 0.0002 BTC
BEP2 7,352 تومان 0.0000085 BTC
BTC(SegWit) 316,877 تومان 0.0005 BTC
ERC20 115,355 تومان 0.00018 BTC
bitcoin svg icon اتریوم ETH
BEP20 5,171 تومان 0.000068 ETH
ERC20 37,819 تومان 0.000768 ETH
Arbitrum One 2,000 تومان 0 ETH
BEP2 7,130 تومان 0.00011 ETH
Optimism 2,000 تومان 0 ETH
bitcoin svg icon بایننس کوین BNB
BEP20 7,342 تومان 0.0005 BNB
BEP2 7,342 تومان 0.0005 BNB
ERC20 2,000 تومان 0 BNB
bitcoin svg icon کاردانو ADA
BEP20 5,171 تومان 0.27 ADA
Cardano 11,398 تومان 0.8 ADA
BEP2 7,286 تومان 0.45 ADA
bitcoin svg icon ریپل XRP
BEP20 5,140 تومان 0.22 XRP
Ripple 4,854 تومان 0.2 XRP
BEP2 7,281 تومان 0.37 XRP
ERC20 113,200 تومان 7.79 XRP
bitcoin svg icon بایننس یو اس دی BUSD
BEP20 2,000 تومان 0 BUSD
AVAX C-Chain 31,520 تومان 0.8 BUSD
BEP2 20,450 تومان 0.5 BUSD
ERC20 112,700 تومان 3 BUSD
Polygon 31,520 تومان 0.8 BUSD
bitcoin svg icon سولانا SOL
BEP20 5,179 تومان 0.0061 SOL
Solana 6,170 تومان 0.008 SOL
bitcoin svg icon دوج کوین DOGE
BEP20 5,177 تومان 0.86 DOGE
dogecoin 16,777 تومان 4 DOGE
BEP2 7,319 تومان 1.44 DOGE
bitcoin svg icon پولکادات DOT
BEP20 5,234 تومان 0.016 DOT
Polkadot 18,174 تومان 0.08 DOT
BEP2 7,256 تومان 0.026 DOT
ERC20 105,111 تومان 0.51 DOT
bitcoin svg icon ترون TRX
BEP20 5,222 تومان 1.63 TRX
TRC20 3,976 تومان 1 TRX
BEP2 7,357 تومان 2.71 TRX
ERC20 292,598 تومان 147 TRX
bitcoin svg icon دای DAI
BEP20 31,525 تومان 0.8 DAI
BEP2 38,907 تومان 1 DAI
ERC20 149,629 تومان 4 DAI
bitcoin svg icon آوالانچ AVAX
BEP20 5,215 تومان 0.0064 AVAX
Avalanche 7,024 تومان 0.01 AVAX
AVAX C-Chain 6,019 تومان 0.008 AVAX
bitcoin svg icon شیبا SHIB
BEP20 5,224 تومان 9310 SHIB
ERC20 114,994 تومان 326277 SHIB
bitcoin svg icon پولیگان MATIC
BEP20 5,205 تومان 0.095 MATIC
Polygon 5,373 تومان 0.1 MATIC
BEP2 7,398 تومان 0.16 MATIC
ERC20 329,945 تومان 9.72 MATIC
bitcoin svg icon لایت کوین LTC
BEP20 5,221 تومان 0.0011 LTC
Litecoin 4,928 تومان 0.001 LTC
BEP2 7,271 تومان 0.0018 LTC
bitcoin svg icon یونی سواپ UNI
BEP20 5,191 تومان 0.014 UNI
BEP2 7,243 تومان 0.023 UNI
ERC20 113,701 تومان 0.49 UNI
bitcoin svg icon نیر پروتکل NEAR
BEP20 5,160 تومان 0.048 NEAR
NEAR Protocol 2,658 تومان 0.01 NEAR
BEP2 7,201 تومان 0.079 NEAR
bitcoin svg icon چین لینک LINK
BEP20 5,127 تومان 0.012 LINK
BEP2 2,521 تومان 0.002 LINK
ERC20 114,062 تومان 0.43 LINK
bitcoin svg icon استلار XLM
BEP20 5,206 تومان 1.01 XLM
Stellar Network 2,063 تومان 0.02 XLM