کارمزد انتقال ارز در بلاک چین های مختلف

کارمزدهای خرید همان کارمزد شبکه می باشد، که توسط شبکه تعیین می شود و از کیف پول شما کسر می گردد و همچنین کوین کده هیچ منفعتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

bitcoin svg icon تتر USDT
Solana 60,350 تومان 1 USDT
Polygon 48,680 تومان 0.8 USDT
ERC20 585,500 تومان 10 USDT
BEP20 19,505 تومان 0.3 USDT
TRC20 60,350 تومان 1 USDT
Arbitrum One 31,175 تومان 0.5 USDT
Optimism 60,350 تومان 1 USDT
bitcoin svg icon بیت کوین BTC
Bitcoin 1,171,139 تومان 0.000291 BTC
BEP20 28,516 تومان 0.0000066 BTC
bitcoin svg icon اتریوم ETH
BEP20 115,278 تومان 0.0005 ETH
ERC20 659,015 تومان 0.0029 ETH
Arbitrum One 24,655 تومان 0.0001 ETH
Base 47,311 تومان 0.0002 ETH
zkSync Era 58,639 تومان 0.00025 ETH
Optimism 24,655 تومان 0.0001 ETH
bitcoin svg icon بایننس کوین BNB
BEP20 19,658 تومان 0.0005 BNB
bitcoin svg icon کاردانو ADA
BEP20 44,846 تومان 1.58 ADA
Cardano 23,694 تومان 0.8 ADA
bitcoin svg icon ریپل XRP
BEP20 44,540 تومان 1.37 XRP
Ripple 8,210 تومان 0.2 XRP
bitcoin svg icon تون TONCOIN
bitcoin svg icon سولانا SOL
BEP20 45,287 تومان 0.0043 SOL
Solana 62,603 تومان 0.00602 SOL
bitcoin svg icon دوج کوین DOGE
BEP20 45,016 تومان 4.34 DOGE
dogecoin 33,221 تومان 3.15 DOGE
bitcoin svg icon PEPE
ERC20 581,147 تومان 611547.39593 PEPE
bitcoin svg icon پولکادات DOT
BEP20 19,399 تومان 0.04 DOT
POLKADOT 36,799 تومان 0.08 DOT
bitcoin svg icon ترون TRX
BEP20 19,482 تومان 2.67 TRX
TRC20 7,238 تومان 0.8 TRX
bitcoin svg icon آوالانچ AVAX
BEP20 45,641 تومان 0.02 AVAX
AVAX-C 10,728 تومان 0.004 AVAX
bitcoin svg icon شیبا SHIB
BEP20 46,676 تومان 26373 SHIB
ERC20 590,112 تومان 347172.41377 SHIB
bitcoin svg icon پولیگان MATIC
BEP20 44,590 تومان 0.99 MATIC
Polygon 5,441 تومان 0.08 MATIC
ERC20 589,747 تومان 13.661962 MATIC
bitcoin svg icon لایت کوین LTC
BEP20 44,810 تومان 0.0087 LTC
bitcoin svg icon یونی سواپ UNI
BEP20 44,562 تومان 0.066 UNI
ERC20 580,583 تومان 0.897193 UNI
bitcoin svg icon نیر پروتکل NEAR
BEP20 44,811 تومان 0.094 NEAR
NEAR Protocol 8,831 تومان 0.015 NEAR
bitcoin svg icon چین لینک LINK
BEP20 43,867 تومان 0.039 LINK
ERC20 582,057 تومان 0.540334 LINK
bitcoin svg icon استلار XLM