کارمزد انتقال ارز در بلاک چین های مختلف

کارمزدهای خرید همان کارمزد شبکه می باشد، که توسط شبکه تعیین می شود و از کیف پول شما کسر می گردد و همچنین کوین کده هیچ منفعتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

bitcoin svg icon تتر USDT
Tezos 47,100 تومان 1 USDT
Solana 47,100 تومان 1 USDT
Polygon 47,100 تومان 1 USDT
OMNI 2,000 تومان 0 USDT
ERC20 162,105 تومان 3.55 USDT
BEP2 38,080 تومان 0.8 USDT
AVAX C-Chain 47,100 تومان 1 USDT
EOS 47,100 تومان 1 USDT
BEP20 15,079 تومان 0.29 USDT
TRC20 47,100 تومان 1 USDT
bitcoin svg icon بیت کوین BTC
BEP20 6,201 تومان 0.000004 BTC
Bitcoin 212,058 تومان 0.0002 BTC
BEP2 9,036 تومان 0.0000067 BTC
BTC(SegWit) 527,146 تومان 0.0005 BTC
ERC20 170,046 تومان 0.00016 BTC
bitcoin svg icon اتریوم ETH
BEP20 6,188 تومان 0.000058 ETH
ERC20 88,651 تومان 0.0012 ETH
Arbitrum One 2,000 تومان 0 ETH
BEP2 9,004 تومان 0.000097 ETH
Optimism 2,000 تومان 0 ETH
bitcoin svg icon بایننس کوین BNB
BEP20 9,070 تومان 0.0005 BNB
BEP2 9,070 تومان 0.0005 BNB
ERC20 2,000 تومان 0 BNB
bitcoin svg icon کاردانو ADA
BEP20 6,202 تومان 0.24 ADA
Cardano 16,007 تومان 0.8 ADA
BEP2 9,003 تومان 0.4 ADA
bitcoin svg icon ریپل XRP
BEP20 6,096 تومان 0.22 XRP
Ripple 5,723 تومان 0.2 XRP
BEP2 8,889 تومان 0.37 XRP
ERC20 174,598 تومان 9.27 XRP
bitcoin svg icon بایننس یو اس دی BUSD
BEP20 2,000 تومان 0 BUSD
AVAX C-Chain 38,069 تومان 0.8 BUSD
BEP2 24,543 تومان 0.5 BUSD
ERC20 137,259 تومان 3 BUSD
Polygon 38,069 تومان 0.8 BUSD
TRC20 38,069 تومان 0.8 BUSD
bitcoin svg icon سولانا SOL
BEP20 6,160 تومان 0.0038 SOL
Solana 10,759 تومان 0.008 SOL
bitcoin svg icon دوج کوین DOGE
BEP20 6,185 تومان 1.04 DOGE
dogecoin 18,099 تومان 4 DOGE
BEP2 8,963 تومان 1.73 DOGE
bitcoin svg icon پولکادات DOT
BEP20 6,134 تومان 0.014 DOT
Polkadot 25,624 تومان 0.08 DOT
BEP2 9,087 تومان 0.024 DOT
ERC20 152,606 تومان 0.51 DOT
bitcoin svg icon ترون TRX
BEP20 6,189 تومان 1.46 TRX
TRC20 4,869 تومان 1 TRX
BEP2 9,001 تومان 2.44 TRX
ERC20 423,804 تومان 147 TRX
bitcoin svg icon دای DAI
BEP20 38,090 تومان 0.8 DAI
BEP2 47,113 تومان 1 DAI
ERC20 182,454 تومان 4 DAI
Polygon 47,113 تومان 1 DAI
bitcoin svg icon آوالانچ AVAX
BEP20 6,185 تومان 0.0045 AVAX
Avalanche 9,440 تومان 0.008 AVAX
AVAX C-Chain 9,440 تومان 0.008 AVAX
bitcoin svg icon شیبا SHIB
BEP20 6,214 تومان 7786 SHIB
ERC20 175,326 تومان 320171 SHIB
bitcoin svg icon پولیگان MATIC
BEP20 6,199 تومان 0.08 MATIC
Polygon 7,249 تومان 0.1 MATIC
BEP2 8,824 تومان 0.13 MATIC
ERC20 512,237 تومان 9.72 MATIC
bitcoin svg icon لایت کوین LTC
BEP20 6,214 تومان 0.00098 LTC
Litecoin 6,300 تومان 0.001 LTC
BEP2 8,880 تومان 0.0016 LTC
bitcoin svg icon یونی سواپ UNI
BEP20 6,318 تومان 0.014 UNI
BEP2 9,093 تومان 0.023 UNI
ERC20 177,804 تومان 0.57 UNI
bitcoin svg icon نیر پروتکل NEAR
BEP20 6,226 تومان 0.037 NEAR
NEAR Protocol 3,142 تومان 0.01 NEAR
BEP2 9,081 تومان 0.062 NEAR
bitcoin svg icon چین لینک LINK
BEP20 6,320 تومان 0.013 LINK
BEP2 2,664 تومان 0.002 LINK
ERC20 174,803 تومان 0.52 LINK
bitcoin svg icon استلار XLM
BEP20 6,182 تومان 0.99 XLM
Stellar Network 2,084 تومان 0.02 XLM